8. června 2012

Háčkovaná čepička s obloučkovým lemem - postup krok za krokem, jak měřit a jak na rovný zadní šev


Tento návod je určen především začátečníkům. Krok za krokem vás provedu "úskalími" háčkování jednoduché čepičky z tzv. dlouhých sloupků. Podle mého je pro začátečníky jednoduchá čepička z dlouhých sloupků, ozdobená jednoduchým obloučkovým nebo také vějířkovým lemem, nejvhodnější.

Celá čepička se háčkuje v tzv. kruhových řadách a to pouze z lícu.

Každou řadu začínáme 2 řetízkovými oky (dále jen ŘO), které nahrazují první dlouhý sloupek (dále jen DS), a končíme pevným okem (dále jen PO) do HORNÍ SMYČKY prvního (náhradního) sloupku ze dvou ŘO.

Snažila jsem se vše nafotit a popsat co nejpodrobněji, ale pokud vám bude něco dělat potíže nebo něčemu nebudete rozumět, kdykoliv se na mě můžete obrátit prostřednictvím e-mailu, který najdete v pravém sloupci pod mým profilem.


V tomto návodu jsem použila 100% bavlněnou mercerovanou přízi Camilla značky Madame Tricotte Paris a háček č. 2.5 na vlnu.

Na uvedený počet sloupků můžete použít jakoukoliv přízi stejné síly (např. Limone, Catania, Red Heart, Cotton Quick apod.).

Nejprve si uháčkujeme tvz. základní placku čepičky. Při jejím háčkování v každé řadě přidáváme podle rozpisu určitý počet sloupků. Tato základní placka by měla být rovná, neměla by se vlnit. Může se lehce stáčet do mističky, ale opravdu jen velmi lehce. Pokud se vám základní placka vlní, použili jste příliš velký počáteční počet sloupků. Uberte jeden či dva sloupky v první řadě. Pokud se vám placka výrazně stáčí do mističky již od prvních řad, použili jste naopak příliš malý počet sloupků v první řadě, proto jeden či dva sloupky v první řadě přidejte.Začínáme základním kolečkem: uháčkujeme 7 řetízkových ok...


 ... která spojíme pevným okem do kroužku a to tak, že háčkem vpíchneme do prvního ŘO (7. oko od háčku), nahodíme přízi a protáhneme jí jak ŘO, do kterého jsme vpíchli, tak oko, které máme na háčku.


Při háčkování první řady sloupků rovnou zaháčkujeme volný konec příze: volný konec si přidržujeme u základního kroužku z ŘO a podebíráme ho háčkem zároveň s kroužkem.


Uháčkujeme 2 ŘO a potom rovnou do kroužku (nikoliv do jednotlivých ŘO) vháčkujeme první řadu dlouhých sloupků.


1. řada: 2 ŘO + 17 DS


 Tuto řadu ukončíme pevným okem do horní smyčky prvního (náhradního) sloupku ze dvou ŘO: vpíchneme háčkem do smyčky, nahodíme přízi a protáhneme jak smyčkou, tak okem, které máme na háčku.


Dokončili jsme první řadu.

 2.ř.: Opět začneme dvěma ŘO a do stejného oka (tj. smyčky, do které jsme ukončili první řadu) vháčkujeme ještě dva DS.A dále do každého oka vháčkujeme vždy 2 DS. Tím rozšiřujeme základní placku čepičky. Pokračujeme až do konce řady.


Ke konci řady nám zbyde to malé pevné očko těsně u těch prvních dvou ŘO, kterými jsme řadu začínali.


Do této smyčky vháčkujeme 1 DS (zdvojíme tak první sloupek ze 2 ŘO). Celkem máme po druhé řadě 2x18=36 dlouhých sloupků.


Řadu opět ukončíme pevným okem do horní smyčky prvního (náhradního) sloupku. Doháčkovali jsme druhou řadu.


3. řada: 2 ŘO a do stejné smyčky opět 1 DS. A do dalšího oka 2 DS.


A pokračujeme v rozšiřování základní placky: do dalších dvou ok po jednom DS, do dalšího oka 2 DS atd. až do konce řady (střídáme 1-1-2-1-1-2 atd.). V této řadě přidáváme tak, že do každého třetího oka vháčkujeme 2 DS. Do dvou ok mezi nimi vždy jeden DS.


Řadu končíme dvěma DS do posledního oka (POZOR! Do té maličké smyčky na konci řady už neháčkujeme!)...


... a řadu ukončíme pevným okem do horní smyčky prvního (náhradního) sloupku. Doháčkovali jsme třetí řadu.


4.řada: 2 ŘO + až do dalšího oka jeden DS (tu smyčku, do které jsme končili předešlou řadu a ze které vycházejí ta počáteční 2 ŘO vynecháme), do dalšího oka 1 DS (celkem pouze 2 DS za sebou!) a do třetího oka 2 DS. Do následujících tří ok opět po jednom DS a do čtvrtého opět 2 DS. Tyto dva DS vždy háčkujeme do oka, které se nachází jakoby mezi zdvojenými DS z předešlé řady (střídáme 1-1-1-2-1-1-1-2 atd.). Tak budeme mít přidávání vždy pěkně nad sebou.


Čtvrtou řadu opět ukončíme pevným okem do horní smyčky prvního (náhradního) sloupku.


 5. řada: začneme opět 2 ŘO a do stejného oka vháčkujeme ještě jeden DS. A opět přidáváme stejně jako v předešlé řadě, tj. do každého oka po jednom DS, do oka mezi zdvojenými DS z předešlé řady vždy dva DS (střídáme 1-1-1-1-2-1-1-1-1-2 atd.).
Rovný šev po páté řadě, pohled zespoda.


Abyste uháčkovali základní placku čepičky o potřebném průměru, musíte placku měřit. Abyste věděli, jaký průměr placky uháčkovat, je třeba vědět, jaký výsledný obvod čepičky potřebujete.

Pro výpočet požadovaného průměru placky pak použijte základní vzorec "požadovaný obvod : 3,14 (pí - Ludolfovo číslo". Dostanete průměr placky, který je třeba uháčkovat, abyste ve výsledku dostali požadovaný obvod čepičky.

Příklad: požadovaný obvod čepičky je 50 cm. Výpočet bude 50 : 3,14 = 15,9 cm. Základní placka pro výsledný obvod čepičky 50 cm by měla tedy mít v průměru 15,9 cm.

Může se stát, že např. šest řad základní placky bude málo, ale naopak sedm zase moc. V takovém případě si změřte, kolik cm ještě potřebujete přidat, a potom si změřte, kolik vašich sloupků se do těchto cm vejde. A podle toho tento požadovaný počet sloupků přidejte: nemusíte tedy nutně v poslední přidávací řadě přidávat v každém oku, ve kterém byste měli, např. v každém pátém, ale můžete přidávat v každém desátém oku, tj. každé druhé přidávání vynecháte.

Pokud získáte potřebný průměr základní placky, dále už budete háčkovat bez přidávání, tj. co oko, to jeden DS.

 Abychom udrželi rovný šev, budeme střídat dva způsoby háčkování na konci a na začátku řady:


SUDÉ ŘADY
- 2 ŘO (smyčku u těchto ŘO vynechat), DS až do dalšího oka, dále do každého oka po jednom DS
- řadu končíme dvěma DS do posledního oka (smyčku pevného oka z před.řady vynecháváme, nepočítáme jí jako oko) - vykompenzovali jsme tak to vynechané oko na začátku řady - a potom pevným okem do horní smyčky prvního (náhradního sloupku) 


LICHÉ ŘADY
- 2 ŘO + do stejné smyčky jako jsou ŘO jeden DS, dále do každého oka po jednom DS
- řadu končíme jedním DS do posledního oka (smyčku pevného oka z před.řady vynecháváme, nepočítáme jí jako oko) a potom pevným okem do horní smyčky prvního (náhradního sloupku) 


Po uháčkování několika řad bez přidávání se nám čepička začne takto stáčet do mističky a postupně bude dostávat výsledný tvar. 


Pohled na čepičku a rovný zadní šev po uháčkování 5 přidávacích řad (základní placka) a 5 řad bez přidávání. Vidíte, že uvedený způsob háčkování nám ve výsledku dá krásný rovný šev.

 

U středu první řady čepičky nám zbyl volný konec příze, jehož část jsme už zaháčkovali do první řady, a s ním i malý otvor uprostřed první řady.


Pokud o tento otvor nestojíme, navlékneme volný konec do jehly s velkým ouškem a postupně ho zrubu zapošijeme pod zadní smyčky všech sloupků první řady...


...a volný konec příze pořádně utáhneme. Otvor se nám krásně zatáhne.


Abychom volný konec zajistili, protáhneme ho ještě pod několika dalšími sloupky.


Volný konec ustřihneme těsně u čepičky.


Po nevzhledném otvoru z první řady není ani památky a vršek čepičky je krásně rovný, bez špičky.


Musíme také měřit výšku čepičky. Nedoporučuji měřit jí položenou na placato např. na stole, výšku to zkresluje. Nemáte-li po ruce model, na kterém můžete zkoušet, natáhněte čepičku na hrneček nebo skleničku, která svým tvarem co nejvíce odpovídá háčkované čepičce, a uháčkované dílo měřte od okraje rovně ke středu.

Zde je orientační přehled rozměrů čepiček a velikostí:

Obvod hlavičky / Výška čepičky / Průměr placky

43 / 15 / 13,7
44 / 16 / 14
45 / 16,5 / 14,3
46 / 17 / 14,6
47 / 17,5 / 15
48 / 18 / 15,2
49 / 18,5 / 15,6
50 / 19 / 15,9
52 / 20 / 16,5

Velikost oblečení / odvod hlavičky

50 / 33 - 35 cm 
56 / 36 - 38 cm
68 / 39 - 41 cm
74 / 42 - 44 cm
86 / 45 - 47 cm do cca 18 měsíců
48 - 50 cm od cca 18 měs. do 3 let
51 - 53 cm do cca 10 let

Berte prosím v úvahu, že uvedené rozměry jsou opravdu jen orientační. Pokud se vám ale stane, že bude čepička i přes tento výpočet velká, uberte ze základní placky cca 1-1,5 cm. Také jsem měla období, kdy jsem musela ubírat... Už jsem to ale vychytala, teď se těchto rozměrů držím a při mém stylu práce mi to sedí na centimetr.

OBLOUČKOVÝ LEM

Jednoduchou jednobarevnou čepičku je hezké zakončit ozdobným lemem, například obloučky / vějířky. Lem je vysoký cca 1 cm, je třeba s ním tedy do celkové délky čepičky počítat.


Lem háčkujeme rovnou po uháčkování poslední řady čepičky: uháčkujeme jedno ŘO, vynecháme smyčku u tohoto ŘO a ještě jedno oko a do dalšího vháčkujeme 6 DS.


Vynecháme dvě následující oka a do dalšího vháčkujeme 1 krátký sloupek, který obloučky od sebe oddělí. Opět dvě oka vynecháme a do dalšího vháčkujeme vějířek o 6 DS.


Takto pokračujeme do konce řady. Po uháčkování posledního vějířku vynecháme poslední dvě oka...


... a řadu ukončíme pevným okem do toho prvního ŘO, které jsme uháčkovali na začátku řady (nahradil nám první krátký sloupek mezi vějířky). Práci ukončíme, protáhneme a odstřihneme přízi.

Zapošijeme volný konec příze a máme hotovo!!!


Vidíte, že to vůbec není tak složité, jak se by se mohlo na začátku zdát.

Přeju hodně štěstí při tvoření a pokud budete potřebovat jakkoliv při háčkování poradit, s důvěrou se na mě obraťte!

HÁČKU ZDAR!

76 komentářů:

 1. Leni díky za tip, chystám se pro mimčo uháčkovat něco takového a nikde jsem nenašla polopatistický článek "pro blbé". Jsem moc ráda za tento Tvůj návod. Přízi mám, myslím stejnou, tak by to mělo klapnout. :)))

  OdpovědětVymazat
 2. Teda já smekám :) Vaše návody jsou vážně super..

  OdpovědětVymazat
 3. Moc děkuji za super návod. Jdu do toho :-)

  OdpovědětVymazat
 4. Opravdu hezký návod. Háčkuji úplně stejně, především co se týče rovného švu a musím říct, že to funguje :-) Chci ale hlavně poděkovat za orientační rozměry obvodu ku výšce čepičky. Vždycky děti nutím dělat modely, abych věděla kolik ještě zbývá. Teď to vypadá, že budou konečně ušetřeni :-)

  OdpovědětVymazat
 5. Leničko, opět perfektní návod! Jsi dobrá!
  Pohodovou neděli, pa Helena

  OdpovědětVymazat
 6. Lenka super návod a hlavne to ako odmerať čiapku ak nemáme po ruke daného človeka :) a ten rovný šev mám tiež tak odskúšaný a funguje to perfektne. Tiež ďakujem za tú tabuľku ako tak pozerám na tie výsledky priemeru placky tak to tam delíš 3,14 a ešte - 1 cm. Peknú nedeľu prajem. Nellie

  OdpovědětVymazat
 7. dakujem velmi pekne, pomohlo mi to velmi.. :)

  OdpovědětVymazat
 8. Leni, prosím, nevím, jak pokračovat od 6.řady? Pomůžete mi? moc díky

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ahoj, Lenčo! 6.řada je sudá řada, takže háčkuješ takto: 2 ŘO (smyčku u těchto ŘO vynechat), DS až do dalšího oka, dále do každého oka po jednom DS - pokud potřebuješ ještě přidávat, tak přidáš jako doposud, vždy do toho přidávání z před.řady; řadu ukončíš dvěma DS do posledního oka (smyčku pevného oka z před.řady vynecháš, nepočítá se jako oko)a ukončíš pevným okem do horní smyčky prvního (náhradního) sloupku. Sedmou řadu jako lichou řadu háčkuješ takto: 2 ŘO + do stejné smyčky jako jsou ŘO jeden DS, dále do každého oka po jednom DS - pokud ještě potřebuješ přidávat, přidávej jako v předchozích řadách; řadu končíš jedním DS do posledního oka (smyčku pevného oka z před.řady vynecháš, nepočítá se jako oko) a potom pevným okem do horní smyčky prvního (náhradního) sloupku. A pak stále dokola střídáš tyto dvě řady - sudá/lichá/sudá/lichá, bez ohledu na to, zda ještě přidáváš = rozšiřuješ základní placku, nebo už jen háčkuješ rovně. Držím palec, ať se dílo podaří! L.

   Vymazat
 9. Ahoj Leni, tvůj návod je opravdu perfektní!Včera jsem začala čepičku jako úplný začátečník háčkovat a dnes jsem ji dokončila.Vše je vysvětleno velmi přehledně a neměla jsem sebemenší problém!Všem vřele doporučuji,čepička je jednoduchá a opravdu krásná.Děkuji za postup :). Radka

  OdpovědětVymazat
 10. Moc krásně jste to popsala, děkujeme Vám.
  Kája

  OdpovědětVymazat
 11. Díky moc za perfektní popisy,je to unikátní.Líbí se mi vaše stránky. Veronika

  OdpovědětVymazat
 12. PROSÍM: Potrebovala by som poradiť. ukončila som čiapočku oblúčikmi, všetko nám krásne sedí .. ALE ... máme dobrý obvod, aj výšku .... ALE ... od čela po zátylok (krk) nám čiapočka sedí, ALE nesedí nám na ušká, tam nám chýba cca akokeby jeden riadok ... PREČO je to tak? ... žeby mala Dominika šišatú hlavičku??? Ľudmila

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dobrý den, Ľudmila, je to klidně možné. Dominička může mít hlavičku protaženou od oušek přes šešulku tak, že je jí přes ouška krátká. Je to normální, ničeho se nelekejte, každý jsme originál, co sedí jednomu, nemusí sedět druhému. Zkuste vypárat ty obloučky a přidat jednu řadu dlouhých sloupků. Pokud by to bylo moc, zkuste přidat jen řadu polosloupků, případně jen krátkých sloupků. A pak znovu uháčkovat ty obloučky. Chce to vyzkoušet, dopředu Vám neřeknu, které sloupky čepičku prodlouží tak, aby seděla přes ouška a nebyla příliš dlouhá přes čelíčko. Držím palec, ať se dílo podaří! L.

   Vymazat
  2. Lenka, ďakujem za rady, vypárala som oblúčiky a pridala 1rad polostlpíkov a potom oblúčiky, teraz sedí perfektne !!! :-* :-* :-*
   Už len kvietky pridám a hotovo ;-)
   Ľudmila

   Vymazat
  3. No tak to je moc bezva, já věděla, že se to nějak podaří :o) hezký víkend! L.

   Vymazat
 13. Hurááá!!!Mám hotovo!Super návod přímo pro mě jako začátečnici.Opravdu smekám klobouk a děkuju za VÁŠ blok.Přesně mi to vyšlo,tedˇ jen čekat až se mimi narodí :-).Díky Lenko!!!

  OdpovědětVymazat
 14. Jo a jmenuji se Jana.

  OdpovědětVymazat
 15. A budu zkoušet dál aj pro neteře a snad aj pro sebe :-) .Jana

  OdpovědětVymazat
 16. Ahoj, děkuji za skvělej návod pro začátečníky, háček jsem držela v ruce prvně (a zcela jistě sílou nepasoval k párané vlně, ze které jem "šmodrchala", neb jsem ho našla na půdě) a přece se celkem povedlo - není to samozřejmě žádnej výstavní kousek jako od Tebe, ale na to, že je to prvotina, jsem spokojená, lze to normálně bez ostychu nosit - bez návodu bych to ale zcela jistě nedala.Díky Markéta

  OdpovědětVymazat
 17. Dobrý večer, měla bych takovou otaázku, prosím když doháčkuji své dílo, tak jej ukončím,aby se mi nepáral ???? Nikde se to nepíše a zajímalo by mě to....Vy píšete že se jen protáhne a odstřihne, čím se má protáhnou prosím aby se nepáral......moc moc děkuji za odpoved Petra

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Petro, vždy po ukončení práce si odstřihněte delší konec příze, tu navlečte do jehly s větším ouškem a tento volný konec zapošijte zrubu do vzoru cik cak sem a tam, nejlépe v poslední řadě dlouhých sloupků, aby koneček neměl šanci se při nošení a praní vyvléknout. A i kdyby se vyvlékl, zase ho malým háčkem nebo pomocí jehly zatáhnete zpátky. L.

   Vymazat
 18. dobrý večer pani Lenka, robím čiapku podla vášho návodu, ale už na začiatku 2222 sa mi to vlní...mám vlnu Limone a háčik č.3, začínala som na 6RO je to chyba? potom ako vy 17DS a RO , kde robím chybu? a ked už dalej postupne pridávam tak do posled.oka kde je RO sa robí len 1DS aj ked by sa tam mali robiť 2DS? dakujem

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dobrý den! Potřebovala bych to vidět: mohla byste mi prosím svoje dílo co nejdetailněji za dobrého světla vyfotit, abych si to mohla pořádně prohlédnout, a poslat na můj mail havlicek.lenka@seznam.cz? Děkuji. L.

   Vymazat
 19. Ahoj Lenka písala si ze si budeme tykat tak tykam ak ti to ovsem nevadí :) Chcem Ti poďakovať za skvelý návod vďaka ktorému som uháčkovala svoju prvú čiapočku pre moju ročnú dcérku dnes mala čiapočka premiéru kedže nemam doma ďalšiu vlnku inej farby pricvakla som jej na ciapku taky kvietok :) chcem jej ho neskôr uháčkovať :) Pozerám si všetky tvoje návody sú naozaj skvelé ja potrebujem uplne dopodrobna popísať aby som pochopila :) ďakujem strašne moc si super že to tu dávaš nie každý je ochotný sa podeliť s nápadmi návodmi ako ty ... keby nebolo teba háčkovať neviem nemal ma to kto naučiť ... teraz už viem aspoň základ a teším sa až uháčkujem ďalšiu čiapočku podľa teba ...
  EŠTE RAZ VEEEEEEEEĽKE ĎAKUJEM :D

  Sima a Timejka :)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ahoj, Sima! Tvůj komentář mě opravdu velmi potěšil :o) je to pro mě důkaz toho, že to, co dělám, má smysl a lidem to pomáhá :o) když jsem oprašovala svoje háčkovací začátky já, málokdo byl ochotný radit. Proto jsem si zřídila tento blog. Jsem ráda, že se Ti první čepička tak podařila a že plánuješ další. Držím pěstě, ať se Ti dílo daří. Pa, L.

   Vymazat
  2. a nemáš niekde návod na návleky na nožičky? štucne? neviem si s tým trocha rady neviem presne ako mam pichat tie dlhe stlpiky aby sa mi to nerozsirovalo davam do kazdeho oka len jeden dlhy stlpik no aj tak sa mi to rozsiruje neviem co robim zle ak mas niekde podrobny navod velmi by mi pohomohol alebo ak je niekde video ako presne mam pokracovat aby to bolo rovno pls .... chcem ku ciapocke :) Sima

   Vymazat
  3. Návod na návleky na nožičky mám bohužel jen na pletené, háčkované jsem ještě nedělala. Ale určitě to nebude složité, podívej se na mimibazar.cz nebo mimibazar.sk, případně raverly.com, pokud umíš anglicky, tam je toho spousta. L.

   Vymazat
  4. ahoj uz mam aj tie stucne uhackovane :) nasla som navod na mmb trocha menej podrobny ale zvladla som to v podstate to nebolo take tazke najnovsie som uhackovala kvietok podla teba :) dakujem este by som chcela satku :D no navod som nikde nenasla tak sa aspon skusim pustit do klobucika podla tvojho navodu hadam mi to pojde :)

   Vymazat
 20. Dobrý večer Lenko,
  děkuji za skvělý návod pro nezkušené. Čepička se dělala bezvadně, rovný šev se mi dařil, ale ať jsem měřila jak chtěla, čepička je strašně velká.
  Háčkovala jsem Merinem od Vlnapu, háčkem 3,5. Podle tabulky měl být průměr placky 15cm, což vyšlo asi na osm řad, ale potom začala čepička nabírat pořád víc a víc na šířce. Vůbec nemá ten tvar jako Vaše vzorová. Dokážete podle tohoto popisu poradit v čem jsem mohla dělat chybu?
  Mockrát děkuji za radu, přeji spoustu krásných věcí a vděčných začátečnic.;o) LucieN.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Právě jsem na něco přišla, tak si dovolím ještě jednou ptát.;o) Daří se mi rovný šev, ale zjistila jsem, že mi přibývají na obou stranách sloupky. Je to dobře nebo špatně? Myslela jsem, že od základové placky má být stejný počet sloupků? Omlouvám se za připitomělé dotazy... Děkuji a přeji pěkný den. LN

   Vymazat
  2. Tak to bude ten zakopaný pes, proč se vám čepička vlní. Už jen to, že máte větší háček a silnější přízi/vlnu samo o sobě stačí. Uvedený počet sloupků je pro háček č. 2.5/3mm a vlnu/přízi síly Camilly, Catanie, Limone apod. Pokud navíc ještě po stranách švu přidáváte v každé řadě sloupky, tak se nedivím, že se Vám čepka nestáčí, ale je stále rovná placka :o). Ale klid, to bývá celkem častá chyba začátečníků. Opravdu musíte mít v řadách, kde nepřidáváte, v každé řadě shodný počet sloupků. Na začátku a na konci řady vždy háčkujete cik cak, tj. jednou vháčkujete sloupek hned do oka u paty těch dvou řet.ok a na konci vháčkujete do posl.oka jen jeden sloupek (to poslední maličké očko u paty těch prvních dvou řet.ok vynecháváme, dále se do něj neháčkuje), v další řadě zase vháčkujete první dl.sloupek až do dalšího oka a na konci řady vháčkujete dva sloupky do posl.oka (nahradíte tak to prví vynechané oko). Tím docílíte toho, že šev bude rovný a zároveň nebudete přidávat sloupky. Vy jste pravděpodobně háčkovala v každé řadě do obou ok na začátku i na konci řady. Pořádně na to mrkněte, ať si zbytečně nepřiděláváte trápení a práci. Hezký den a háčku zdar, L.

   Vymazat
  3. Díky moc za odpověď. Asi mi nezbyde než zkoušet a zkoušet. Dělala jsem z 15 počátečních sloupků, čepička se stáčela, šev jsem dělala cik cak, myslím, že do správných ok, ale prostě se pomalinku dál rozšiřovala. To že mi přibývají sloupky jsem zjistila při druhé čepičce z jemnější příze, kde háčkuji svislý vzoreček a tam jsem zjistila, že kolem švu mi tak ob řadu přibude jeden sloupek... No nic, jdu zkoumat a zkoušet zas a znovu. Díky a pěkný večer. LN

   Vymazat
 21. Dobrý den, Leni,
  Váš návod je nejlepší, jaký se mi podařilo najít. Jsem začátečník a nevím si rady v páté řadě. Háčkovala jsem tak, jak máte popsáno: 2 řo + hned k ním do smyčky 1 ds, 1 ds a teď když budu háčkovat dál, jsem nad zdvojenými ds z předešlé řady. Mám nad nimi uháčkovat také 2 ds, tím pádem to ale nebude 1-1-1-1-2, ale jen 1-1-1-2. Dál už to pak navazuje tak jak má 1-1-1-1-2. Nebo je mám přeskočit? Prosím poraďte, jsem opravdu antitalent...
  Nebo se rozumí nad každými zdvojenými ds z předešlé řady udělat 2 ds, i když to je na začátku méně oček?
  Mockrát děkuji za odpověď a radu nad zlato :-))
  Lucie Hozová

  OdpovědětVymazat
 22. Ještě jednou dobrý den, Leni,
  tak už jsem to snad pochopila, háčkovat nad zdvojenými dlouhými sloupky 2 DS, je to tak už ve 4. řadě. Tak snad je to správně.
  Hezký den, Lucka Hoz.

  OdpovědětVymazat
 23. Dobrý den,Leni,
  ještě bych měla jeden dotaz. Ať dělám co dělám, zadní šev mám stále křivý :-(
  Myslíte, že to může dělat střídání proužků háčkovaných krátkým sloupkem? Dodržovala jsem začátky i konce sudých i lichých řad podle návodu. Všehovšudy mám pouze 4 proužky a šev nakřivo. Jsem zklamaná, protože nevím, kde dělám chybu :-(
  Předem Vám děkuji za radu. Lucka Hoz.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dobrý den, Lucko, ano, je to těmi krátkými sloupky, ty se chovají u švu jinak než sloupky dlouhé. Pokud háčkuju krátkými sloupky, háčkuju do spirály, tj. neukončuji ani nezačínám řadu v každé řadě, ale to u proužků asi nebudete chtít použít, protože změny barev pak dělají takový zub. Pokud potřebuji měnit barvy u krátkých sloupků, háčkuji stále jako v lichých řadách u čepičky z dlouhých sloupků a pokud se mi začně šev stáčet, vložím tam jednu sudou řadu. To víceméně funguje, šev se jen mírně vlní, ale není výrazně křivý. Zkuste to. Hezký den a háčku zdar, L.

   Vymazat
 24. Dobrý den,mohla bych se zeptat na čtvrtou řadu,nějak mi to nevychází,na konci řady si nevím rady.Děkuji Renata

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Taky nevim, jak 4 radu ukoncit :( jsem uplny zacatecnik, v galanterce mi museli se vsim poradit :) ale tady mi nema kdo.

   Vymazat
  2. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Vymazat
 25. tak váš blog mi zoslalo samo nebo, pred cca tromi týždňami som začala háčkovať, zatiaľ len kvety podľa videí, chcela som začať aj čiapky ale nikde som nevedela nájsť podrobný návod, ja totiž všetko potrebujem polopatisticky, nebolo mi jasné že kedy sa končí pridávanie, ale teraz si idem prelúskať tento návod a dúfam že mi bude všetko jasné. Len malú otázku, pridávanie v tých jednotlivých riadkoch myslím to striedanie, má každý vzor iné alebo je vždy takýto postup ? ďakujem a prosím vás nezmažte váš blog, je to to najlepšie čo som za posledné dni našla a verte že som ich prelúskala dosť (:, keď ma to háčkovanie tak chytilo za srdce (ruky) (:

  OdpovědětVymazat
 26. Ahoj Lenka, tak prvý pokus o čiapočku mám za sebou, len potrebujem poradiť, vzadu kde je švík to mám o pol cm dlhšie ako vpredu, stlpiky som robila tak ako píšeš v tých párnych a nepárnych riadkoch, tak neviem kde je chyba, mala som háčik č.5 a vlnu Lada luxus, a celkovo sa mi zdá čiapočka širšia ako by mala byť. jáj a aby som nezabudla prvú radu som robila asi z 13-tich stlpikov, lebo to bolo zo 17-tich moc nahusto, myslíš že som mala ešte ubrať ? ďakujem za akúkoľvek radu

  OdpovědětVymazat
 27. Supeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeer návod :-) Pája B.

  OdpovědětVymazat
 28. Dobrý večer Leni,mam problem,snažím se uhačkovat čepičku a pořad mi to nejde,jakmile udělám 6 Ř.O. a chci to dat do toho oka tak je vse v pohode,i tu prvni řadu mam dobrou(17....ale jak pak pokracuji dal zvlni se mi čepička už u 3 rady,prosím o radu jsem uz zoufala,protože to pokažde rozparam a jedu od začatku ale výsledek opět nulovi.děkuji mnohokrát Lucie

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dobrý večer,chci se optat,zda se vám ten váš problém podařilo vyřešit?Já mám ten samý problém při háčkování a nevím co s tím?Mohla by jste mi poradit?Děkuju Helena

   Vymazat
 29. jinak opravdu moc pěkně udělane ale asi budu ........ Lucie

  OdpovědětVymazat
 30. Dobrý večer, právě jsem dokončila čepičku, velmi děkuji za Váš návod i za návody na základy háčkování, do teď jsem uměla uháčkovat jen řetízek a na čapku se chystala od zimy, a teď po 3 večerech je čapka hotová :) i když ne přesně jak ta Vaše, ale tak je to originál, nosit se to dá, dcerka bude mít ráno radost, okukovala, kdy bude hotová :) ještě nějakou aplikaci uháčkovat a je to, díky moc :) Peťa

  OdpovědětVymazat
 31. Dobry den, moc dekuji za navod je skvely! Cepicka se povedla na prvni pokus:-) ted ji ale zkousim uhackovat z Merina hackem 3,5 a vlni se mi to. Asi bude chyba v poctu DS, poradte kolik jich dat na zacatek? 15? Moc dekuji Petra M.

  OdpovědětVymazat
 32. Dobrý den, potřebovala bych poradit, zkouším uháčkovat čepičku podle Vás,. skončila jsem 7 řadu měla jsem ji 1-1-1-1-1-1-2 ale když chci začít osmou řadu a už nepřidávat, tak mi to vychází na 1-1-1-1-1-1-2 a pak zatím na 1-1-1-1-1-1-1-2 udělala jsem někde chybu? dumám nadtím jestli to mám v pořádku ,..a zda jsem ukončila spravně sedmou řadu atd...-D jinak mám placičku moc hezkou pletu s Katky a háček 2,5 ...:-D moc děkuji za pomoc,..

  OdpovědětVymazat
 33. chtěla bych poprosit o radu,pokouším se stále znovu uháčkovat čepičku,ale vždy po uháčkování základního kolečka se mi kolečko začne vlnit.asi od 4 řady.Když pokračuju,tak to vypadá jako bych stále přidávala moc sloupků-prostě je tam výseč navíc.Co s tím???Návodu se držím.Děkuji Helena

  OdpovědětVymazat
 34. Dobry den Lenko, mozna hloupy dotaz, ale chci se zeptat, proc je nutne, aby mela cepicka sev? Nemohla bych ji udelat v kruzich dokola (s tim mam dobre zukusenosti)? Chci uhackovat usanku a tam by se to ukonceni radku dalo myslim hezky skryt na nekterem z tech uch. Nebo je sev opravdu z nejakeho duvodu potrebny? Dekuji, Anna

  OdpovědětVymazat
 35. Dobrý den, několikátá čepička a šev se stále vlní, dělám ale proužky, může změna barev způsobit to vlnění a křivost švu?

  OdpovědětVymazat
 36. Dobrý den, prosím mohla bys te mi prosím poradit, pokud háčkuju pro miminko, které má hlavičku 34 cm, jak vysoká by čepička asi měla být?? Moc děkuji za odpověd

  OdpovědětVymazat
 37. Dobrý večer,
  máte úplně úžasné stránky. :-)
  Pokouším se o čepičku, ale bohužel se mi nedaří a už nevím co s tím. :-( Už jsem v základním kolečku ubrala 2DS, ale pokaždé dojdu k 3.,4. řadě a pomalu se začíná vlnit...nevím kde dělám chybu.

  Děkuji za radu
  Lída
  ludmila.gasperova@seznam.cz

  OdpovědětVymazat
 38. Prosím ,mohla byste takový postup nafotit s krátkými sloupky Stačí 3 řady Jde mi o poslední kr.sloupek na konci řady a začátek další

  OdpovědětVymazat
 39. Mam prosbicku kdyz hackuju zakladni placku tak mam sev rovne ale pak se mi zacne ujizdet muzete me prosim poradit dekuju Gabina

  OdpovědětVymazat
 40. Moc děkuji za Váš skvělý návod,který jsem i pochopila :) čepičku jsem zvládla za 2 dny :)

  OdpovědětVymazat
 41. Ahoj, jsi moc šikovná a návody jsou fakt skvělé! :) ... a právě proto bych chtěla moc poprosit o radu :) . Chtěla bych udělat čepičku s ušima ( Minnie/Mickey) ... sice jsem takovou viděla na obrázku, ale nejsem si jistá jak na ty uši .... Zdá se , že jsou háčkované do kruhu, ale přeci když budu háčkovat obyč.placku do kulata, tak mi nebude držet - myslím tím, aby pak uši hezky držely nahoru a neplandaly, neohýbaly se ... Za radu budu moc ráda :)
  (event. na mail můžu poslat ten obrázek,který se mi líbí)
  Krásný den !
  Radka
  saluter@seznam.cz

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dík moc, Radko! No, já myslím, že pokud jde o ty uši, bylo by dobře vzít o hodně hodně menší háček než je třeba, co nejmenší ta vlna snese, aby ti placka na uši vyšla pěkně tvrdá a nekroutila se. Anebo to vzít rovnou dvojitě.

   Vymazat
 42. Ahoj Leni, po 3 letech jsem nasla tento navod a rekla si, ze jdu do toho. Tve prace mi dodali energii a tak mi v galanterce pani poradila co koupit, ted hackuji ctvrtou radu, ale nevim, zda-li jsem hackovala spravne a nejsem si jista, jak radu ukoncit. Vychazi mi to, ze koncim 1, 1, 1, a nevim, jestli ukoncit radu vzoreckem a dodelat dva dlouhe sloupky do jednoho oka, ale do jakeho? Treti rada mi vysla hezky. A dle treti rady se nehackovalo do dvou ok na zacatku rady, ale v teto ectvrte mi vychazi, ze bych dva dl.sl. pichla do techto ok :) Mam to spatne? Dekuji za odpoved. Asi jsem moc veliky začátečník.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dobrý den, Lucko, potřebovala bych to vidět, jestli to ještě nedodělala (omlouvám se za pozdní odpověď, ale objevila jsem váš dotaz až dnes), mohla byste mi to nafotit a poslat na mail havlicek.lenka@seznam.cz? L.

   Vymazat
 43. Díky za tento perfektní popis a hlavně za ty míry-je to super

  OdpovědětVymazat
 44. Dobrý den, chtěla bych se zeptat, mám (nejspíš) problém v háčkování této čepičky. Vy máte tu placičku rovnou, ale mně se jakoby "kroutí" a nejde úplně napout. Zkoušela jsem to několikrát, jenže to pokaždé dopadne stejně. Nenapadá Vás, co by to mohlo být? Děkuji

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dobrý den, tipla bych, že málo utahujete. Zkuste ubrat nějaký ten sloupek v první řadě, nejdřív jeden nebo dva. Přidávat budete pak samozřejmě podle toho, kolik ok budete mít. L.

   Vymazat
 45. Díky moc a moc. Na základě vašeho návodu jsem uháčkovala první čepičku, která je správné velikosti a konečně mi sedí.

  OdpovědětVymazat
 46. Smekám před Vašimi nápady a výtvory, líbí se mi úplně všechno, včera jsem udělala čepičku, čekám holčičku a tak mě to háčkování vzalo, že čepičku jsem DÍKY VAŠEMU ÚŽASNÉMU NÁVODU měla za dvě hodiny.Děkuji moc, budu dělat i ta háčkovaná zvířátka =) nad postýlku, děkuji za Váš web!!

  OdpovědětVymazat
 47. Dobry den,jsem zacatecnice v hackovani.Povedly se mi kyticky a podle Vas háčkuju cepicku.Mam zatím jen tu placku,ale dal vůbec nechapu co mam udelat,aby se mi hezky zatocila jako miska.Dekuji za odpověď :-)Ada

  OdpovědětVymazat
 48. Dakujem za navod, je uzasny, uhackovala som podla neho moju uplne prvu ciapocku :)

  OdpovědětVymazat
 49. Dobrý den, ráda bych se zeptala zda podle tohoto návodu lze dělat čepici i pro dospělého (cca obvod hlavy 58cm). Jsem začátečnice a ráda bych to vyzkoušela na praktickém vyrobku. Děkuji za radu. Eňa

  OdpovědětVymazat
 50. Dakujem za navod urobila som vnucke takuto krasnu ruzovosedu. PEKNY DEN,vlastne vsetky dni Vam prajem krasne :)

  OdpovědětVymazat
 51. Dakujem za navod urobila som vnucke takuto krasnu ruzovosedu. PEKNY DEN,vlastne vsetky dni Vam prajem krasne :)

  OdpovědětVymazat
 52. Dobrý den Leni, potřebovala bych poradit ohledně rovného lemu. Dělám pro paní učitelky do školky dárečky a to pouzdýrko na balzám na rty. Nemám návod, jen fotku, tak dělám z hlavy. Ačkoliv to vypadalo jednoduše, tak mi to dává docela zabrat. Nejdříve jsem párala, aby to mělo správnou velikost, potom aby se mi to začalo stáčet směrem nahoru (za zadní nitku) a teď mám problém se švem, aby byl rovný. Zkoušela jsem to i podle Vašeho návodu, ale stejně se mi stáčí. Pokud mi dáte mail, tak Vám pošlu fotku toho, co chci dělat i fotku, jak se mi šev stáčí. Už nevím co s tím dělat, poradíte mi prosím. Děkuji mockrát Zuzana

  OdpovědětVymazat
 53. Dobrý den, chtěla bych takovou čepičku pro dcerku na jaro je vhodná příze Camila? Nemám s ní zkušenost, jsem úplný začátečník Děkuji

  OdpovědětVymazat
 54. Skvělá práce, čepička se povedla a jdu na další, moc moc díky za návod!

  OdpovědětVymazat

Děkuji moc za všechny vaše milé komentáře :o) jsem ráda, že jste se u mě zastavili... A pro anonymní komentující - podepisujte se prosím, případně na sebe vložte i odkaz (pokud se známe z FB nebo MMB), jinak nemám tuchu, kdo mi to vlastně tak pěkně píše :o)!