18. června 2012

Veselá háčkovaná kabelka


S blížícím se svátkem naší malé princezničky jsem se konečně donutila vyrobit jí tu tolik slibovanou veselou, barevnou, hojně zdobenou kabeličku...

A protože věřím, že by se vám taky mohla líbit, rozhodla jsem se podělit s vámi o návod, jak na ní.

Kabelka se skládá ze tří kruhů: dvou větších (přední a zadní část) a jednoho menšího na horní krytí kabelky. Ucho je uháčkované zvlášť a přišité na boky kabelky.


Celá kabelka, včetně aplikací je háčkovaná ze 100% mercerované bavlněné příze Camilla zn. Madame Tricotte Paris, háčkem č. 2.5. Je lepší na kabelku použít raději menší háček, aby mezi sloupky byly co nejmenší mezery a kabelka byla pěkně pevná a kompaktní.

Nejdříve si uháčkujeme dva stejné větší kruhy pro přední a zadní část kabelky.


Do magického kroužku vháčkujeme cyklámenovou přízí 4 řet.oka a 11 dlouhých sloupků + 11 řet.ok mezi nimi (celkem 12 sloupků + 12 řet. ok = okének)


Řadu ukončíme pevným okem do 3. řet.oka z těch prvních čtyř.


Háčkem vpíchneme do prvního okénka...


...nahodíme zelenou přízi a protáhneme.


Uháčkujeme dvě řet. oka plus dva nedokončené dlouhé sloupky (na háčku máme tři oka)...


 ... nahodíme přízi a protáhneme všemi třemi oky naráz. Uháčkovali jsme pecičku.


Uháčkujeme 2 řetízková oka a do dalšího okénka mezi dva dl.sloupky z předešlé řady a uháčkujeme další pecičku ze tří dl.sloupků a opět dvě řet.oka.


Takto budeme pokračovat až do konce řady - celkem budeme mít 12 peciček oddělených 2 řet.oky.


Řadu končíme dvěma řet.oky a pevným okem do oka na vrcholu první pecičky.


Zároveň při háčkování pevného oka vyměníme barvy, další řadu háčkujeme žlutou.


Tři řet.oka...


 ... a do dalšího okénka ze dvou řet. ok mezi první a druhou pecičkou vháčkujeme 4 dlouhé sloupky.


Po čtyřech dlouhých sloupcích háčkujeme do každého okénka ze dvou řet. ok mezi jednotlivými pikotkami. Řadu končíme třemi dl.sloupky do posledního okénka...


... a pevným okem do horní smyčky prvního zástupného sloupku ze tří řet. ok. Zároveň vyměníme barvu, další řadu háčkujeme světle růžovou. Uháčkujeme 3 (náhrada za dl.sloupek) + 2 řet. oka (okénko). Do dalšího oka vháčkujeme jeden dlouhý sloupek...


... plus dvě řet. oka. Jedno oko vynecháme a do dalšího opět jeden dl.sloupek plus dvě řet. oka. Takto pokračujeme až do konce řady.


Řadu končíme pevným okem do třetího z prvního pěti řet. ok. Odstřihneme přízi.


Řadu světle růžových okének překlopíme dopředu směrem ke středu kruhu...


... a háčkem vpíchneme do prvního volného oka ze žluté řady mezi prvními dvěma světle růžovými sloupky.


Nahodíme cyklámenovou přízi, uháčkujeme 3 + 2 řet. oka...


... a do dalšího vynechaného žlutého oka mezi dalšími dvěma světle růžovými sloupky vháčkujeme 1 dl.sloupek + 2 řet. oka.


Zde je dobře vidět, že podebíráme obě nitky vynechaného oka ve žluté řadě.


Takto pokračujeme až do konce řady.


Řadu končíme pevným okem do třetího řet. oka z prvních pěti. Přízi ukončíme a odstřihneme.


Takto vypadá čtvrtá řada bezprostředně po uháčkování, růžová okénka jsou ještě překlopená na uháčkované kolečko.


Světle růžovou řadu překlopíme zpět přes cyklámenová okénka.


Háčkem vpíchneme do mezery mezi cyklámenový a světle růžový sloupek...


... nahodíme bílou přízi a protáhneme okénkem...


 ... uháčkujeme tři řet. oka a do téhož okénka ještě dva dlouhé sloupky.


Vynecháme jeden světle růžový a jeden cyklámenový sloupek a do dalšího okénka vháčkujeme opět tři dl.sloupky. Takto pokračujeme až do konce řady, vynecháme vždy jeden a jeden sloupek a do mezer mezi nimi vháčkujeme vždy po třech dl.sloupcích.


Řadu ukončíme pevným okem do horní smyčky prvního zástupného sloupku ze tří řet.ok a rovnou napojíme tyrkysovou přízi.


Uháčkujeme 2 + 2 řet. oka...


... a do dalšího oka vháčkujeme jeden polosloupek + 2 řet. oka. Vynecháme jedno oko a do dalšího oka opět vháčkujeme jeden polosloupek plus dvě řet.oka. Takto pokračujeme až do konce řady.


Řadu končíme pevným okem do druhého z prvních čtyř řet. ok. Háčkem vpíchneme do prvního okénka, nahodíme světle růžovou přízi a protáhneme.


Uháčkujeme jedno řet. oko a do stejného okénka ještě dva krátké sloupky. Do dalších okének pak vháčkujeme vždy po třech krátkých sloupcích.


Řadu končíme pevným okem do horní smyčky prvního zástupného sloupku z jednoho řet. oka a rovnou napojíme zelenou přízi.


Kruh po sedmi uháčkovaných řadách.


Uháčkujeme tři řet. oka namísto prvního dl.sloupku. Dále pokračujeme dlouhými sloupky, které háčkujeme POUZE ZA ZADNÍ NIT ok! Vytvoří se nám ozdobný vroubek. Nepřidáváme žádné sloupky, co oko, to jeden sloupek.


Řadu ukončíme pevným okem do horní smyčky prvního zástupného sloupku ze tří řet. ok.


Háčkem vpíchneme do mezery mezi první zástupný sloupek ze tří řet.ok a první dlouhý sloupek z předešlé zelené řady (podebereme všechny nitky, které mezi sloupky jsou!), nahodíme žlutou přízi, protáhneme a uháčkujeme tři řet.oka. Do stejného místa vháčkujeme ještě jeden dl.sloupek.


Vynecháme dva zelené dl.sloupky a mezi další dva vháčkujeme dva dl.sloupky. Takto pokračujeme až do konce řady.


Řadu končíme pevným okem do horní smyčky prvního zástupného sloupku ze tří řet.ok. Rovnou napojíme bílou přízi.


Uháčkujeme jedno řet.ok a celou řadu BEZ PŘIDÁVÁNÍ přeháčkujeme krátkými sloupky.


Řadu ukončíme pevným okem do horní smyčky prvního zástupného sloupku z jednoho řet.oka a napojíme tyrkysovou přízi.


Uháčkujeme jedno řet. oko a 5 krátkých sloupků, do šestého oka vháčkujeme pro rozšíření dva krátké sloupky.


Uháčkujeme 8 krátkých sloupků a do devátého oka opět vháčkujeme dva krátké sloupky. Až do konce řady budeme zdvojovat každý devátý sloupek. Řadu ukončíme pevným okem do horní smyčky prvního zástupného sloupku z jednoho řet. oka. a rovnou napojíme cyklámenovou přízi.


Uháčkujeme tři řet. oka a do dalších šesti ok po jednom dlouhém sloupku.


Mezi dva krátké sloupky vháčkované do jednoho oka v před.řadě vháčkujeme dva dlouhé sloupky. Do dalších devíti ok opět po jednom dl.sloupku a mezi další dva krátké sloupky v jednom oku z před.řady opět dva dl.sloupky. Takto pokračujeme až do konce řady. Řadu ukončíme pevným okem do horní smyčky prvního zástupného sloupku ze tří řet.ok. Odstřihneme přízi a práci ukončíme.


Máme hotový první velký kruh. Druhý kruh uháčkujeme stejným způsobem. Zapravíme a začistíme konce přízí.

A jdeme na menší kruh, který poslouží jako horní krytí kabelky.


Začneme středovou kytičkou: do magického kroužku vháčkujeme 3 + 2 řet. oka a dále pak jeden dl.sloupek + 2 řet. oka, celkem 8 sloupků + 8 okének ze dvou řet. ok mezi nimi.


Řadu končíme pevným okem do třetího z prvních pěti řet. ok.


Uháčkujeme jedno řet. oko a do prvního okénka vháčkujeme 1 kr.sloupek-1 polosloupek-1 dl.sloupek-1 polosloupek-1 kr.sloupek.


Tento motivek (bez počátečního řet.oka) vháčkujeme do každého z osmi okének.

 První řadu okvětních lístků ukončíme pevným okem do toho prvního řet. oka.


Uháčkujeme tři řet. oka...


... kytičku otočíme rubem vzhůru a řet.oka přichytíme pevným okem za krajní nitě posledního a prvního  krátkého sloupku dvou sousedních lupínků z před. řady. Opět tři řet.oka a opět pevným okem přichytit za krajní nitě posledního a prvního kr.sloupku následujících dvou sousedních lupínků z před.řady. Takto pokračujeme do konce řady (celkem 7 obloučků ze tří řet.ok). Vytváříme si tak obloučkový základ pro háčkování další řady okvětních lístků.


Řadu ukončíme pevným okem pod první oblouček z těch tří řet. ok. Uháčkujeme jedno řet. oko...


...a pod stejný oblouček vháčkujeme 1 kr.sloupek-1 posloupek-3 dl.sloupky-1 polosloupek-1 krátký sloupek. Tento motivek (bez počátečního řet.oka) vháčkujeme pod všechny obloučky ze tří řet.ok z před.řady. Tuto řadu háčkujeme za první řadu okvětních lístků, které si při háčkování druhé řady můžeme pro lepší práci palcem přidržovat ohnuté směrem ke středu kytičky.


Řadu ukončíme pevným okem do toho prvního řet.oka.


Háčkem vpíchneme zrubu do zadní nitky prvního řet. oka prvního obloučku, do kterého jsem háčkovali druhou řadu okvětních lístků...


...a protáhneme přízi.


Napojíme cyklámenovou přízi a uháčkujeme čtyři řet.oka, která opět jako v před.řadě základních obloučků přichytíme pevným okem za krajní nitě posledního a prvního krátkého sloupku dvou sousedních lupínků z před. řady. Takto budeme postupovat až do konce řady (celkem 7 obloučků ze čtyř řet.ok).


Řadu ukončíme pevným okem pod první oblouček ze čtyř řet.ok.


Uháčkujeme jedno řet. oko a do stejného obloučku vháčkujeme 1 kr.sloupek-2 polosloupky-3 dl.sloupky-2 polosloupky-1 kr.sloupek. Stejný motivek (bez poč. řet. oka) vháčkujeme pod všechny obloučky ze čtyř řet.ok.


Řadu ukončíme pevným okem ho prvního řet. oka.


Háčkem vpíchneme zrubu do zadní nitky prvního řet. oka prvního obloučku, do kterého jsem háčkovali třetí řadu okvětních lístků, protáhneme přízi...


 ... napojíme zelenou a uháčkujeme pět řet. ok, která opět jako v před.řadě základních obloučků přichytíme pevným okem za krajní nitě posledního a prvního krátkého sloupku dvou sousedních lupínků z před. řady. Takto budeme postupovat až do konce řady (celkem 7 obloučků z pěti řet.ok). Řadu ukončíme opět pevným okem pod první oblouček.


Uháčkujeme dvě řet.oka a pod stejný oblouček ještě 8 dl.sloupků. Pod další obloučky pak háčkujeme vždy po 9 dl.sloupcích.


Řadu ukončíme pevným okem do horní smyčky. prvního zástupného sloupku ze dvou řet.ok.


Stejným způsobem uháčkujeme ještě dvě další řady a to bez přidávání, co oko, to jeden dlouhý sloupek. Dodržujeme zásady pro háčkování rovného švu.

Ve čtvrté zelené řadě pro rozšíření zdvojíme vždy každý šestý sloupek, tj. do každého šestého oka vháčkujeme vždy dva dl.sloupky.


Řadu ukončíme pevným okem do horní smyčky prvního zástupného sloupku ze dvou řet. ok. Háčkem vpíchneme do mezery mezi první (zástupný) a druhý zelený sloupek (podebereme všechny nitky mezi nimi), nahodíme bílou přízi a protáhneme. Uháčkujeme tři řet.oka...


...a do stejného místa vháčkujeme ještě dva dlouhé sloupky. Vynecháme dva sloupky a mezi další dva vháčkujeme tři dl.sloupky. Vynecháme opět dva dl.sloupky a do mezery mezi následující dva opět tři dl.sloupky. Takto pokračujeme až do konce řady.


Pokud se vám jako mě na konci řady stane, že vám místo dvou zbudou tři dlouhé sloupky, nedělejte z toho vědu a berte to, jako by tam byli dva, a řadu ukončete běžně pevným okem do horní smyčky prvního zást.sloupku ze tří řet.ok. Napojíme tyrkysovou přízi...


...uháčkujeme 5 řet. ok, doprostředního sloupku druhé skupinky vháčkujeme krátký sloupek; 4 řet.oka a do oka mezi skupinky tří dl.sloupků opět jeden kr.sloupek. Tento postup budeme střídat až do konce řady. Vždy oblouček ze čtyř řet.ok ukotvíme střídavě do prostředního dl.sloupku ze skupinky tří dl.sloupku z před . řady a do oka mezi skupinkami ze tří dl.sloupků. Mrkněte na fotku, je to tam dobře vidět.


Řadu ukončíme pevným okem do prvního řet.oka. Musí nám vyjít SUDÝ počet tyrkysových obloučků. Je to nutné pro poslední dvoubarevnou řadu lístečků.


Nyní budeme háčkovat na střídačku žlutý a růžový lístek. Háčkem vpíchneme pod první oblouček z tyrkys.příze, nahodíme žlutou přízi...


... uháčkujeme 1 řet. oko a lísteček: 1 kr.sloupek-2 polosloupky-3 dl.sloupky-2 polosloupky-1 kr.sloupek. Poslední kr.sloupek nedokončíme, na háčku máme dvě žlutá oka. Nahodíme růžovou přízi a protáhneme jí oběma žlutými oky na háčku. Změnili jsme barvu. Žlutou přízi neukončíme, ale zaháčkujeme jí průběžně pod růžový lísteček.


Háčkem vpíchneme pod další oblouček a růžovou přízi vháčkujeme stejný lísteček jako byl ten první žlutý (bez poč. řet. oka) . Žlutou přízi stále vedeme souběžně z tyrkysovým obloučkem a zaháčkujeme jí pod růžový lísteček. Poslední růžový kr.sloupek opět nedokončíme, na háčku máme dvě oka, vyměníme růžovou přízi za žlutou, kterou jsme vedli pod růžovým lístečkem, nahodíme žlutou a protáhneme oběma oky na háčku. Pod další tyrkysový oblouček vháčkujeme žlutý lísteček, růžovou přízi opět vedeme souběžně s tyrkysovým obloučkem a zaháčkujeme jí pod žlutý lísteček. Tento postup střídání barev lístečků zopakujeme až do konce řady.


Řadu končíme růžovým lístečkem a pevným okem do prvního řet. oka žlutého lístečku. Odstřihneme přízi a ukončíme práci. Zapravíme a začistíme případné volné konce přízí.


Máme hotový menší kruh jako horní krytí kabelky.
Máme tedy dva velké kruhy na přední a zadní část kabelky a menší kruh s kytičkou a dvoubarevnými obloučky jako horní krytí kabelky.


Dva velké kruhy si položíme rubem na sebe (lícem vzhůru) tak, aby šev byl nahoře, uprostřed otvoru kabelky, který bude nakonec překrytý menším kytičkovým kruhem a nebude vidět. Potom kruhy za obě nitě horních ok je stejnobarevnou přízí sešijeme k sobě. Z každé strany středového švu necháme 20 ok nesešitých.


Na sešité velké kruhy si položíme menší kytičkový kruh tak, aby jeho část se švem od kraje až téměř ke kytičce byla přeložená za zadní kruh. Přední část kytičkového kruhu překlopíme nahoru, přední velký kruh v nesešité části překlopíme dopředu směrem ke středu a kytičkový kruh přišpendlíme k zadnímu velkému kruhu.


Zadní velký a horní květinový kruh k sobě přišijeme a to jak po obvodu cyklámenové řady velkého kruhu, tak i po obvodu bílé řady květinového kruhu. Obloučky nepřišíváme, necháme je plasticky vystupovat do prostoru.


 Nyní si uháčkujeme popruh přes rameno.


Nahodíme osm řet. ok plus jedno řet. oko na otočení. Otočíme a uháčkujeme jedno řet. oko plus osm krátkých sloupků. Práci opět otočíme, uháčkujeme jedno řet. oko a hned do oka pod tímto řet.okem vháčkujeme první kr.sloupek. První řet.ok a tento sloupek počítáme jako JEDEN sloupek. Tento způsob háčkování na začátku každé řady nám usnadní háčkování na konci řady, kde budeme háčkovat pouze do smyčky mezi tímto prvním řet.okem a prvním kr.sloupkem a nebudeme tam lovit těžko přístupné řet.oko, které jsme utáhli více, než bylo zdrávo, a háček jím neprojde ani v nejdivočejším snu.


Po uháčkování požadované délky popruhu přízi odstřihneme a práci ukončíme.


Popruh přišijeme k bokům kabelky.

A teď už zbývá to nejlepší, samotné zdobení kabelky. Vše ponechávám vaší vlastní fantazii, o které nemám pochyb, že bude kreativní a velmi nápaditá.

Nezapomeneme přišít knoflíček na zapínání. Jako dírku použijeme oblouček pod jedním z dvoubarevných lístečků poslední řady horního květinového kruhu.


Kabelku jsem dodělávala o víkendu odpoledne a myslela jsem, že to stihnu dřív, než se malá probudí. Chyba lávky, znáte to, člověk míní, dítě mění. Horko těžko jsem jí uchránila, zabalila a schovala do nástavce skříně vysoko, vysoko z dosahu naší podnikavky.

Nicméně, ví o ní a často před skříní stává, s hlavičkou otočenou vzhůru k nástavci a vede s kabelkou schovanou uvnitř dlouhé hovory. Nemá to chybu, asi si to budu muset skrytě natočit.

Návodek mi dal docela zabrat, takže nevylučuji případné nesmysly. Pokud je najdete a upozorníte mě na ně, budu vám velmi vděčná.

TAK HÁČKU ZDAR A AŤ SE DÍLO DAŘÍ!

Vaše

********************************************************

MOJE MILÉ, MOC VÁM VŠEM DĚKUJU ZA KRÁSNÉ KOMENTÁŘE... MOC MĚ POTĚŠILY A NAKOPLY DO DALŠÍHO TVOŘENÍ... MÁM VÁS RÁDA!!!55 komentářů:

 1. Jééé Leni, super návod. Já podobné kabelky viděla na blogu Ajky a moc se mi líbily. Tak ji chci uháčkovat neteři k narozkám. Kabelka je krásná, tak ať malé dělá radost ... Věra

  OdpovědětVymazat
 2. Leni, ta je ale krásná malá bude nadšená. Taky jsem podobnou kabelku zkoušela, ale něco se mi nezdálo tak skončila na hromádce nedodělků, ale když teď vidím tu tvou povedenou tak se asi k ní vrátím. Simona

  OdpovědětVymazat
 3. ahoj Leni,opět chválím a klaním,Tvé návody jsou perfetkní,a jsi hodná,že se tak pěkně podělíš jak o návod,tak i o to ,že to krásně nafotíš..Hezký den,Míša

  OdpovědětVymazat
 4. Moc díky za návod, háčkuju už dlouho, ale smekám před Vaší trpělivostí a talentem. Chodím sem nakukovat často, a moc ráda. Bára

  OdpovědětVymazat
 5. Nádherně barevná...tuto jen v jiných barvičkách dostala Justýnka od babičky :)
  Opět smekám jakou práci jsi si dala s návodem :)

  OdpovědětVymazat
 6. Krásná kabelečka, veselá, moc se mi líbí výběr barev.

  OdpovědětVymazat
 7. krasna vesela kalebka a j super navod, vdaka

  OdpovědětVymazat
 8. Lenka, krásna kabelka a super návod...

  OdpovědětVymazat
 9. Krásná kabelečka..děkuji za dokonalý návod..ahooj:))

  OdpovědětVymazat
 10. Leni, kabelka je nádherná! A opět precizně vypracovaný návod! Děkuji za něj. Mám dvě holky, tak zkusím...Adriana

  OdpovědětVymazat
 11. Leni, nádherná kabelečka a krááásny návod!!

  OdpovědětVymazat
 12. Leničko, vzala jsi mi svou překrásnou kabelkou dech! Je jako stvořená pro barevné letní radovánky. Návod jsi vytvořila pečlivě, možná bych to mohla podle něj zkusit i já ;-).
  Perfektní!!!
  Vivi

  OdpovědětVymazat
 13. Ahoj Lenko,
  kabelička je krásná, veselá , letní!! Tak ať malé parádnici udělá radost!!
  Klaním se před Tebou, jak jsi nafotila a zdokumentovala návod!
  Vím, co to dá práce!!
  Háčku zdar!
  Jarka

  OdpovědětVymazat
 14. Leni ta je NÁDHERNÁ :O) Krásná veselá :o) já ted Justýnce dělala dvě podobné jednu mě odvezla ještě než jsem si ji stihla vyfotit :o)))) jeto naše malá parádnice miluje kabelky :)))) ale tu tvoji určitě vyzkouším také --- jako vždy smekám před tvojim nádherně nafoceným postupem.Měj jen samé krásné dny plné pohody.Martina

  OdpovědětVymazat
 15. Kabelka je opravdu povedena! Dekuju moc za sdileni navodu - uz pilne pracuji na vesele kabelce, ze ktere bude narozeninovy darek pro synovu 'spoluzacku' ze skolky.
  Uplne me uchvatila rada dlouhych sloupku ze dvou barev! :D
  Petra

  OdpovědětVymazat
 16. Leni, moc Vám děkuji za super návod.Díky němu se kabelka háčkovala sama. Tady je náš výtvor http://www.mimibazar.cz/rodinne_foto.php?id=4106971. Díky

  OdpovědětVymazat
 17. Leni,
  moc moc děkuji za tvůj blog!
  Opravdu před tebou smekám!! Nádherné výrobky a super návody!
  Lenka

  OdpovědětVymazat
 18. Leni, krásné, nevím, co háčkovat dřív, s návody na super věcičky se trhá pytel, když jsem před 15ti lety lety začínala tj asi v 17ti letech, tak nebylo skoro nic, hlavně internet teprve začínal...jsem na mateřské a měla bych se učit k atestaci a místo toho.... i dvouletá dcera si často musí vystačit sama a už ráno po probuzení se mě ptá : šíješ? tak Ti přeji hodně další inspirace a děkujeme za návody zdarma:))

  OdpovědětVymazat
 19. Uzasna!
  Mam otazku - je mozne vyrobky vychazejici z Vaseho navodu prodavat?
  Lenka

  OdpovědětVymazat
 20. To je bomba!!! naprosto luxusní...

  OdpovědětVymazat
 21. This purse is very beautiful and adorable!:) I could not find translate button on your blog. Is it possible for you to share this pattern in English?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dear Preeti, many thanks for your lovely comment :o) I added the translator widget on my blog, you can find it on the left bottom of the page. Try to use it. L.

   Vymazat
 22. Dear Leni, thanks so much for sharing this lovely purse/bag, just with fotograph it is able to follow the pattern.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dear Mónica, many thanks for your lovely comment! Anyway, on the left bottom of the blog, you can find the Microsoft Translator, so you can use it. Bye, L.

   Vymazat
 23. Lenka, This is a most beautiful bag. Thank you for sharing the pattern

  OdpovědětVymazat
 24. So beautiful! Can you also do this one in English? Please??
  Regards
  Riana

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dear Riana, try to let it translate via google translator. As I am informed by few crocheters, it almost works pretty well. L.

   Vymazat
 25. Hello,
  Via a dutch chatroom I came across your instructions for this beautiful bag.With the help of google translate I was able to make a dutch version of it. I have now finished one of the 2 round part and I am very curious for the top part!
  Greetings from Holland!
  Ingrid

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Hello, Ingrid! I am really glad you find my blog and you was successful with the google translator :o)! Because sometimes it makes really very funny things when trying to translate some pattern... congrats to crochet success as well! Greetings from Prague, L.

   Vymazat
 26. Leni, moc děkuji za návod. Máte můj obdiv, když takový návod volně zpřístupníte. Kabelku jsem uháčkovala k narozeninám pro svou neteř, už se těším, jak se jí bude líbit :-). Dana K.

  OdpovědětVymazat
 27. Thanks for tutorial!! The purse is beautiful!!

  OdpovědětVymazat
 28. Thank you so much for this pattern. My Czech is very poor but I am Polish so it wasn't so difficult in the end :) Joanna from Krakow

  OdpovědětVymazat
 29. Uff, moc se mi líbí, možná bych maximálně ubrala na pestrosti, ale nejsem si jistá, že ji dám. Ještě si to pořádně rozmyslím, protože tak šikovná jak vy opravdu tedy nejsem! Jarka

  OdpovědětVymazat
 30. kabelka a návod super taky se asi do ní pustím i pro sebe na jaro :-) jen jsem se chtěla zeptat kolik má tak kabelka průmět jak je velká ?Janina ID 336004

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nemám zatím kabelku celou - mám jen dva hlavní kruhy a ten kruh má v průměru 13,5 cm..

   Vymazat
 31. Kabelka je nádherná!! Nyní ji háčkuji pro sestřinu dcerku, tak snad se jí bude líbit..Zvolila jsem tedy pouze 4 barvičky, ale i tak to vypadá dobře. Děkuji za super návod, oba kruhy kabelky jsem měla hotové cca za 4 hodinky, takže paráda! Nikde netápu, prostě jen jedu jednu barvu za druhou. Moc děkuji za návod! Možná si jí uháčkuju taky :-D Anička

  OdpovědětVymazat
 32. Návod je uplne bombovy,podle zacatku delavam sovicky,jako aplikaci.Dekuji,jste skvela :)
  Jitka

  OdpovědětVymazat
 33. Leni, máte úžasný blog! O víkendu jsem jej objevila, protože jsem hledala nějakou letní čepičku pro dcerku - jako háčkovatelka začátečnice... ;) No a čtu si tady nadšeně a těším se, co díky Vám budu moci vytvořit :) Naprosto mě nadchla růžička, kterou jste "vytůnila" starou kabelu a teď čtu a plánuju dál. Už asi nebudu dlouho potřebovat hledat nikde jinde ;) A už teď se těším, že tuto zimu budu moci chodit v parádní čepici, kde mě Třeskuté mrazy nezamrazí! :) Gratuluji, vážně NÁDHERNÉ STRÁNKY a navíc parádní srozumitelné popisy. Díky Vašim stránkám i moje maminka o víkendu odložila jehlice a po letech si zkusila do ruky háček :D Hodně zdaru, dalších nápadů a nám další inspirace přeje Pavla

  OdpovědětVymazat
 34. Leni, kabelocku som spravila dcerke cez vikend. Navod je perfektny. Ako vsetky tvoje. Akurat som prisila ten "dekel" (horne krytie kabelky) k popruhu - pekne to drzi tvar. Vysledok a moje dakujem: http://monikinsvet.blogspot.sk/2014/06/hackovana-vesela-kabelka.html

  OdpovědětVymazat
 35. Ahojky Leni, kabelka je úžasná, postup dokonalý, takže som to zvládla i ja ako začiatočníčka. Nie som si však istá ako má vyzerať kabelka zo zadnej strany, či ten príklop je zošitý so zadným kruhom tak, že poklop - tá zošitá časť je zošitá zvnútra kabelky alebo zvonku zo zadnej strany kabelky.... dik

  prešla som si celý tvoj blog a musím len chváliť... vkus, cit, nápady, kreativita, pekné fotky, jasné postupy, jednoduchosť, prehľadnosť..už nepotrebujem surfovať na nete a strácať čas hladaním nových nápadov... na tvojej stránke Leni, som našla toho toľko, že tvoja stránka sa mi stala domovskou... dík

  OdpovědětVymazat
 36. Nikdy nic nekomentuji Vaše stránky však musím. Jste moc hodná, že se ZDARMA podílíte na návodech háčkovaných výtvorů. Pro mě ( matku na mateřské) totiž přišlo přehnané, že si něktré autorky píší o peníze za návody. Tak proto velice děkuji.

  OdpovědětVymazat
 37. Dobrý den, děkuju za inspirativní návod. Ráda bych kabelku zkusila, ale bohužel neumím odhadnout spotřebu. Můžete mi prosím poradit?

  OdpovědětVymazat
 38. Good replies in return of this issue with firm arguments and telling everything on the topic of that.  my weblog :: web design skills

  OdpovědětVymazat
 39. Smekám - úžasný návod! Hlavně začátečnicím moc pomůže. Jasný, přehledný, úžasně nafocený. Díky za všechny čtenářky a háčkařky!

  OdpovědětVymazat
 40. Hi I love your pattern but I can't seem to translate it to english. can you please help me. I would love to make the purse for my niece. thanks. laura

  OdpovědětVymazat
 41. Thanks for tutorial! Here http://crosetezpentrusuflet.blogspot.com/search/label/Gen%C5%A3i is my version!

  OdpovědětVymazat
 42. Ruce by Vám měli pozlatit!! Já tak dlouho hledám nějaký srozumitelný návod a dnes se mi náhodou povedlo najít Váš. To bude mít vnučka radost. Svatka

  OdpovědětVymazat
 43. Super výrobky a máte i pěkné fotky, jste opravdu šikovná. Mě se moc líbí barevný, orientální vzory, něco takovýho http://levnepenezenky.cz/velka-etno-kabelka-sunset-p251

  OdpovědětVymazat
 44. Fantasticky vypracovaný návod, úplne ľahko sa mi podľa neho pracovalo,krásna kabelka!!!Tá moja je už pripravená pre malú parádnicu Simču.Prajem veľa krásnych farebných nápadov. Určite sa sem často vrátim.
  Dana

  OdpovědětVymazat
 45. Ahoj, moc pěkný návod na kabelku. Dělala jsem ji podle Vás dceři k narozeninám, s menší obněnou. Popruh - ucho jsem nepřišívala z boku, ale z kazdého okraje kolem dokola :) Ráda Vám zašlu foto. Přeji hezký den Jitka Kyralová
  jita.kyral.@gmail.com

  OdpovědětVymazat
 46. Dobrý den, právě jsem si uvědomila, že tahle stránka používá vaše fotografie bez jakéhokoliv odkazu na Váš blog.
  http://orgudantelmoda.com/tig-isi-yuvarlak-cicekli-canta-yapilisi/

  OdpovědětVymazat
 47. Moc Vam dekuji za uzasny napad a navod na jednicku a taky za podporu k dalsimu tvoreni. K Vasim strankam se moc rada vracim a tvorim s Vami :-) Dekuji, jste skvela!! ❤

  OdpovědětVymazat
 48. Bonjour !

  Du Québec, Canada...Je vous remercie infiniment pour ce beau tutoriel, j'ai beaucoup chercher et c'est le vôtre qui le plus facile et le plus beau petit sac à main en crochet🌟🌟🌟

  OdpovědětVymazat
 49. Estou tentando fazer uma com restos de fio...parece estar dando certo, é muito bonita! Abraços do Brasil 🇧🇷

  OdpovědětVymazat

Děkuji moc za všechny vaše milé komentáře :o) jsem ráda, že jste se u mě zastavili... A pro anonymní komentující - podepisujte se prosím, případně na sebe vložte i odkaz (pokud se známe z FB nebo MMB), jinak nemám tuchu, kdo mi to vlastně tak pěkně píše :o)!